Oversikt: Streamside’s jaktmeritter

Puch apport1w

SJ(j)Ch Streamside’s Puch representerer en av våre  fem jaktchampions. Nå har vi oppdatert  Streamside’s bruksmeritter med alle våre hunder som er jaktanleggsprøve godkjente(63 hunder) eller jaktpremierte( 31) med kennelnavn Streamside fra 1990-2015.  Andre bruksmeritter ( spor, ettersøkshund, lydighet  etc)  vil følge etter hvert. Vi vet ikke helt om listen er fullstendig, men vi har gjort så godt vi har kunnet. Finner dere flere som ikke er nevnt, er dere velkomne til å sende det til oss på epost: wenche@streamside.nu