Prøveresultater

Bruksmeritter 
I alt 41 hunder over 1 års alder (ca. 40%) er premiert/godkjent i bruksprøvedisipliner knyttet til jakt. 

I alt 12 hunder fra Streamside er premiert på jaktprøver i Norge og Sverige- dvs ca. 13% av oppdrettet > 1 års alder. En er Svensk jaktchampion. I alt 31 hunder har godkjent jaktanleggsprøve. 

7 hunder har godkjent på Jaktprøve del 1, apportprøven, men har ikke oppnådd premiering i feltdelen av jaktprøven. 

10 er godkjente ettersøkshunder, hvorav 3 er norsk viltsporchampion, en av disse er også svensk viltsporchampion (se allroundhunden).