Helse/sunnhet

Hele 93% av Streamside's oppdrett er fri for HD (92% er røntget pr.april 2005).
Vi har meget god HD statistikk. (HD status for kennel Streamside's hunder ordnet kullvis). Vi har i alt pr. april 2005 fått røntget hoftene hos i alt 162 springere av 167 mulige dvs som som er gamle nok til å røntges. Dette er en røntgingsprosent på 162/167 (92%) De øvrige 5 mangler pr.9. april 2005, og i tillegg er valpene fra kullene B2 og C2 ennå ikke røntget pga alder. Hittil har 12/167 røntgede hunder fått påvist HD-dvs 7% HD-dvs. 93% fri. Av de 12 som har HD, har 10 svak grad (C ) og to har middels grad (D). Rasens gjennomsnitt er på ca. 11 % i Norge, og høyere i Sverige, Danmark og Finland.
Vi har så langt ikke fått påvist arvelige øyelidelser på noen av de hundene som er øyelyst.

Hele 30% av Streamside's oppdrett er undersøkt og funnet fri for arvelige øyelidelser

Alle som er undersøkt er uten anmerkning..
 
 Fucosidose test

Følgende hunder som eies av kennel Streamside, er fri (kke anleggsbærere) for fucosidosis:

SJCh Streamside's Blue Quill ( SJCh Klovstamons S- Pele x Brigadoon Scarlets Beliza Bee)
Streamside's Justine Time (SUCH Rowntree Zatchmo x SJCh Streamside's Blue Quill)
Streamside's Light Cahill ( GBSh Ch N DK UCh Chaigmarsh Orchid x Salix Opera Mint at Streamside)
Lajbans Cinderella Hjørdis ( Lajbans Taboo Thaughts x Lajbans Tactical Vote)
NSVCh Streamside's Holiday Hunter

Hundene nedenfor er ikke testet , men antatt fri fordi begge foreldre er testet og er ikke anleggsbærere:

Streamside's Orange Quill (SU(u)Ch Picabos Cutty Sark xSJCh Streamside's Blue Quill)
Streamside's Thunder n' Lightening
(SVCh Rindis Triumph Trophyx Streamside's Justine Time)