Streamside 

Valpenes navn - et fluefiske eventyr 
Fluefiske sporten er for fiskeren som skogsfugljakten for jegeren, bkanskje den mest krevende og spennende form for sportsfiske, der matauken ikke er det viktigste, men å lure fisken til å ta akkurat din flue i stedet for et naturlig insekt. Fluefiskets hjemland er England. 

Knut og jeg er ivrige fluefiskere - d.v.s. var ..før vi fikk vår første springer Ronja. 
Som vannglad og vannapporterende hund kan dere selv tenke dere at hun fort ble en 
"Fisherman's curse" (forøvrig navnet på en engelsk ørretflue). Men vi fikk nå muligheten til å jakte på noen av de fuglene som kunstige fiskefluer er komponert av, og oppdaget jaktens gleder: Spenningen, samarbeidet med hunden og god mat. Da vi skulle velge kennelnavn, var det med tanke på de tapte stunder ved elvebredden- eller "Streamside" som engelskmennene ville sagt det. Og da måtte det bli fluenavn på valpene. 

Engelsk setter
Vi har hatt engelsk setter siden 1988 da vi kjøpte Arebergets Kikki (Skogbannets Jackson x Arebergets Toya), 1988-1996. Nå har vi Gromvolas Melissa , "Melis" ( NJCH Finnvellens Baggen x Fjellviddas Alexa) f. 24.10.95 og Streamside's March Brown,"Gyda," ( NUCh NJCh Berghøis Frekken x Gromvolas Melissa)som er fra vårt første kull med engelske settervalper født 18.4.98. Gyda ble paret i oktober 2001 med Int S N UCh Bjønnålias Trym og 9 valper ble resultatet 23.12.01. Herfra har vi beholdt Streamside's Unique, "Nikki", i sameie med Tone Flindahl Norseth.        Se mer på våre setter sider

Engelsk springer spaniel
Den engelske springer spaniel stammer fra England. Det er derfor fortsatt vanlig at springervalper får engelske navn på stamtavlen, selv om de heter noe greit og helnorsk til daglig. Navnet på valpene er oppdretterens varemerke slik at han og andre kan kjenne igjen «Baltus» og «Lotte» fra utstillingskataloger og jaktprøver. 

Vi begynte på A da vi startet vårt oppdrett i 1989. Vi er kommet gjennom alfabetet en gang og er igang med nytt alfabet, så neste kull blir kull D2.  Vi har oppdrettet 27 kull engelske springer spaniels i perioden 1989-2005, og to engelsk setter kull.   Brigadoon Scarlet’s Beliza Bee (3 kull) og hennes tre døtre S. Argentine Blonde, "Sigma" (1 kull) , SJCH Streamside’s Blue Quill, "Terra" (4 kull) og S. Dark Spanish Needle " Lotte" (1 kull) og datterdatteren S. Chilly Conception, "Sjivonne" (1 kull),  Salix Opera Mint at Streamside, "Stella" (3 kull) og hennes datter S. Light Cahill (2 kull) og Terras døtre: S. Justine Time, "Stine" (4 kull), S. Fire 'n Ice ,"Isi" (1 kull) og S. Orange Quill(3 kull) . Streamside's Queen of Hearts,Taiga,  Stines datter, har også hatt  ett kull, og lillesøster Streamside's Tawny Damsel Fly, Tikka, har ett kull. Lajbans Cinderella Hjørdis, Cindy, har hatt ett kull, og Urjas D Taffie, Taffie, lånte vi av eieren Anne Mortensen og hun er mor til kull A2 (1 kull).
Fire  kenneler er basert på vårt avlsmateriale. Kennel Tuppultorpet (Roy S. Sætheren) og kennel Wildtrack (Morten og Jane Hellmann), og kennel Thora, (Anne Imeland) basert på avlsmateriale fra Wildtrack og Streamside, og kennelen til Bente Andreassen på Mysen med en datter av Isi og en datter av Taiga, Ylva..En av Stines døtre på Tynset er også benyttet i avl. Flere Streamside hannhunder er også benyttet som avlshunder hos andre oppdrettere, Fin UCH Streamside's Kingfisher, Streamside's Early Brown, Streamside's Silver Doctor og Streamside's Orion og kullbroren Streamside's Otter. Vi har selv importert tre avlshanner fra hhv England, GBShCh NDK UCh Chaigmarsh Orchid og NUCh SNVCh LP1 Chaigmarsh Labour Day og Sverige,nemlig  unghannen  With Touch Hitch Hiker, som alle er benyttet i avl hos andre oppdrettere..